REACH-määrus

Alates 24. augustist 2023. aastast peavad kõik isikud, kes kasutavad professionaalsel ning tööstuslikul eesmärgil polüuretaanvahte, liime ja hermeetikuid, milles monomeerse diisotsüanaadi kogukontsentratsioon on üle 0,1%, läbima diisotsüanaatide ohutu kasutamise alase koolituse.

 

Koolitus on kohustuslik nii vastavatele töötajatele kui ka nende juhtidele, kes peavad läbima sama koolitusmooduli nagu töötajad, kelle eest nad vastutavad.

 

Meie koostööpartnerid Sika ja Wolf Group (Penosil) pakuvad selleks lahendusi.

Allolevatele linkidele klikates leiad koodid tasuta koolituse läbimiseks.

 

REACH info ehitusprofessionaalidele, Sika

REACH info ehitusprofessionaalidele, Penosil

 

REACH on Euroopa Liidu määrus, mis võeti vastu eesmärgiga parandada inimtervise ja keskkonna kaitset võimalike kemikaaliriskide eest ning suurendada Euroopa keemiatööstuse konkurentsivõimet.