Eesti eelistatuimast ehitusmaterjalist ehk puidust valmistatakse mitmed erinevad maja osad: puitmaja karkass, puitfassaad, terrass, puitaed, aiamööbel jm. Maja koos oma kõigi vertikaalsete ja horisontaalsete puitpindadega vajab kaitset niiskuse, päikese, tuule ja erinevate seenhaiguste, eelkõige mädanike eest, et tagada puitpindade pikk eluiga ja värske ilme pikkadeks aastateks. Anname nõu, kuidas ja millega puitpinda kaitsta ja viimistleda ning seletame lahti, millist Pinotex toodet ja millal kasutada. Enne pintsli haaramist peab vaatama lähteolukorda ja tegema selgeks eesmärgi. Kas on vaja katta uut, värskendada vana või parandada kahjustada saanud puitpinda. Materjal ja selle seisukord määravad, mida on mõistlik teha ja milliseid tooteid kasutada.

Immutusvahend ja kruntvärv - kaks toodet, mida sageli segi aetakse või teadlikult eiratakse

     Lõppviimistluseks kasutatavast tootest sõltuvalt tuleb kasutada uue puidu eeltöötlemiseks kahte erineva otstarbega vahendit, mida sageli segi aetakse või teadlikult eiratakse – immutusvahend ja kruntvärv. Akrüülvärvide puhul on vaja kasutada mõlemat, aga alküüd-sideainega tipptoodete puhul piisab tihtipeale ainult eelnevalt puidu immutamisest.
     Kui pinna viimistluskiht kaitseb puitu ilmastikumõjude eest, siis vähem oluline pole puitu kaitsta ka sügavuti. Iga viimistlemata puitmaterjal tuleb välitingimustes kaitsta puiduimmutusvahendiga, mis imendudes sügavale puitu viib bioaktiivsed toimeained ka puidu sügavamatesse kihtidesse. Immutus aitab ennetada ja takistada puidu seenhaiguste (puidusine, mädanik) ja kahjurite levikut puidus. Kui puidu viimistletud pinnale tekivad hallitustäpid või seenhaiguste ilmingud on see märgiks, et puit pole eelnevalt korralikult immutatud. Tõhusateks immutusvahenditeks värvi alla soovitatakse kasutada värvitut ehk läbipaistvat traditsioonilist lahustibaasil immutusvahendit Pinotex Base BPR, mis imbub sügavale puidu kihtidesse. Kaasaegse tehnoloogia abil on saavutatud ka veepõhine alküüd-sideainel toimiv Pinotex Wood Primer BPR, mis imbub sügavale puidu sisse, omamata seejuures ebameeldivat lahusti lõhna.
     Vesialuselised akrüül-sideainega puitfassaadivärvid vajavad lisaks immutamisele ka puitpinna eelnevat kruntimist. Peensaetud puidu puhul võib kaaluda kruntimise vahele jätmist, sest karvasel saetud pinnal nakkub värv paremini. Samas tuleb ka arvestada, et krunditud pinnal on pealisvärvi kulu väiksem ja kruntvärvi lisandumisega on ka värvikile paksem ja kaitse pikemaajalisem. Kui olete näinud puidu peal kooruvat värvi, siis see viitab kruntvärvi puudumisele pealisvärvi kihi all. Oluline on ka teada, et kruntvärv ei asenda puidu immutamist, sest ei tungi nii sügavale kui immutusvahend. Krunt võib küll omada samuti puidukaitse toimeaineid, kuid selle peamine eesmärk on tekitada tugev nake pealisvärvile. Kruntvärv Pinotex Wood Paint Primer tekitab puidu ja värvi vahele tugeva nakke, mis tugevdab värvikihti. Kruntvärv tekitab kui silla lõppviimistluse ja puidu vahele. Kruntvärvi alküüd-sideaine imbub puitu tagades samal ajal tugeva nakke ka pealisvärvile. Tänu lisandunud värvikihile, tagab see ka parema vastupidavuse UV-kiirguse toimele. Tooted, mis Pinotexi sarjast vajavad nii immutit kui ka kruntvärvi on Pinotex Wood Paint Extreme ja Pinotex Wood Paint Aqua.

Kas lasuurne või täiskattev värv?

     Uue immutatud puidu värvimisel tuleb langetada valik – kas katta pind lasuurse ehk poolläbipaistva puidukaitsevahendiga, mille puhul jääb näha puidu loomulik ilu või katta puitpind täiskatva värviga, milles puidu tekstuur ega puidu ebaühtlused näha ei jää. Lasuurseks puiduviimistluseks soovitame kasutada veepõhist Pinotex Extreme Lasur või lahustipõhist Pinotex Ultra Lasur puidukaitsevahendit. Nende toodetega tekib höövelpuidule läikega ja pikaajalise kaitsega kiht. Pinotex Classic Lasur seevastu jätab mati toonitud pinna, mis sobib väga hästi peensaetud puidu katmiseks.
     Kui puitpind on varasemalt juba lasuurse puidukaitsevahendiga korra töödeldud ning vajab uuendamist, siis on valikuteks jätkata lasuuriga või katta pind täiskatva värviga. Lasuurse pinna üle katmisel on ülioluline aluspinna seisukord. Kuna lasuuri kiht on läbipaistev, siis kõik pinna erinevused ja parandused jäävad läbi kumama. Lasuuriga jätkamiseks, tuleb uue kihi kandmine teostada juba enne, kui probleemid pinnakihtidel ilmnema hakkavad. Probleemide ilmnemisel on lihtsamaks variandiks lahtine värv eemaldada, pind puhastada ja täiskatva värviga pind ülevärvida.
     Täiskatvad värvid ei jäta näha puusüüd, kuid võivad olenevalt tootest kesta kauem kui lasuursed puidukaitsevahendid. Pinotex Wood Paint Duo VX+ ei vaja kruntvärvi ja selle puhul piisab ainult immutamisest. Tänu oma hübriidsele alküüd-akrüül sideainele saavutab ta ise suurepärase nakke aluspinnaga ilma kruntvärvi abita. See lahendus aitab kokku hoida aega ja raha ning kestab kuni 12 aastat. Tootel on lahustibaasil toodetega võrreldav hea tugevus ja samas veebaasil värvi elastsus ning puudub lahusti lõhn. Pinotex Wood Paint Duo VX+ toote koostises on kuni 10 korda vähem lenduvaid orgaanilisi ühendeid. Varem lahustibaasil värvitud pinna saab üle värvida Pinotex Wood Paint Duo VX+ värviga ja vesialuseliseid värvipindasid saab üle värvida kõikide Pinotex täiskatvate värvidega. Pinotex Wood Paint Extreme nõuab puhta aluspinna puhul küll nii immutit ja kruntvärvi, kuid tagab selle eest kuni 16 aastat kestva isepuhastuva kaitsekihi – selle tagab tootes kasutatav Stay Clean tehnoloogia.

Stay Clean - mustust tõrjuv värvitehnoloogia

     Mitmetest puitpinna viimistlemise ja toodete uuringutest on üheselt selgunud, et nii Baltikumis kui ka Euroopas on lõpptarbija jaoks kõige olulisem faktor toote vastupidavus. Pinotexi sarjas on kahel tootel märgistus Stay Clean. Need on Pinotex Wood Paint Extreme ja Pinotex Extreme Lasur. Mõlemad tooted sisaldavad kolloidset ränioksiidi, millest tulenevalt rikastub värvipind räni osakestega, mis omakorda parandavad pinna puhastumist mustusest vihmavee kaasabil. Puhas pind ei võimalda õhus levival mustusel värvikile külge kinnituda, pikendades sellega pinna vastupidavust. Kindlasti tuleb tooteid selle efekti saavutamiseks kasutada süsteemselt terviklahendusena – värvi puhul tagab immutus + krunt + 2 kihti värvi kuni 16-aastase kaitse ja lasuuri puhul tagab immutus + 2 kihti puidukaitsevahendit kaitse kuni 12-aastaks.

Immutusvahend ja kruntvärv

Pinotex Base BPR

Wood Primer BPR

Wood Paint Primer

Immutus
lahustibaasil
alküüd
läbipaistev
ülevärvitav 24h

Immutus
veebaasil
akrüül/alküüd
läbipaistev
ülevärvitav 24h

Kruntvärv
veebaasil
akrüül/alküüd
valge
ülevärvitav 16h

Lasuursed värvid

Extreme Lasur

Ultra Lasur

Classic Lasur

kuni 12 aastat 

veebaasil
akrüül/alküüd
immutus +     2 kihti värvi
poolläikiv
ülevärvitav 4h
Stay Clean mustust tõrjuv

kuni 8 aastat
lahustibaasil
alküüd
immutus +
2 kihti värvi
poolläikiv
ülevärvitav 12h

 

 

kuni 5 aastat
veebaasil
alküüdemulsioon
immutus +
2 kihti värvi
matt
ülevärvitav 12h

 

 

Täiskatvad värvid

Wood Paint Extreme

Wood Paint Duo VX+

Wood Paint Aqua

kuni 16 aastat
veebaasil
akrüül
immutus + krunt +
2 kihti värvi
poolmatt
ülevärvitav 2h pärast
Stay Clean mustust tõrjuv

kuni 12 aastat
veebaasil
alküüd/akrüül
immutus +
2 kihti värvi
poolläikiv
ülevärvitav 12h pärast

 

 

 

kuni 10 aastat
veebaasil
akrüül
immutus + krunt +
2 kihti värvi
poolmatt
ülevärvitav 4h pärast

 

 

Mida on oluline teada puidu töötlemisel?

     Kõikidel tööetappidel peab puit olema kuiv (niiskussisaldusega alla 18%). Aluspind peab
olema puhas mustusest, orgaanikast ja lahtistest osadest. Eelnevalt vajadusel teostada Wood &
Terrace Cleaneriga värskendav pesu. Nõutud töö tegemise temperatuur on +10 kuni +25 kraadi,
ideaalne värvimise temperatuur on +18 kraadi. Suhteline õhuniiskus peab olema madalam kui
80%. Vältida värvimist külma, niiske ja tuulise ilmaga, aga ka otsese päikese käes. Otsene päike
ja kõrge temperatuur ei lase värvil normaalses tempos ja järjekorras kuivada. Sellega tekib
värskele värvikihile pindmine kelme ehk värv kuivab pinna pealt kinni ära ja ei lase alumistes
kihtides värvil ära kuivada. Selle tulemusena muutub kogu värvipind pehmeks ja nätskeks, mis
hiljem tekitab värvimulle ja lohukesi või halvemal juhul hakkab värv kooruma.
     Väga oluline on värvikoguse arvutamisel pöörata tähelepanu värvikulule olenevalt aluspinnast. 

Peensaetud puidu pind on kare ja temasse imendub rohkem värvi kui näiteks hööveldatud
puitu.
     Kui puit värvitakse enne paigaldamist, on soovitatav kõik küljed katta ühe värvikihiga, eriti
oluline on hoolikalt katta värviga laudiste otsad, mis võtavad piki kiudu palju niiskust sisse.
Viimane värvikiht tuleb teha juba paigaldatud puidule, et katta võimalikud kahjustused, mis puit
paigalduse käigus on saanud ja vuugid, mis puidu mängides tekkinud on.
     Kuivamisajad erinevad vastavalt tootele. Toote valimisel võib kuivamisaeg saada oluliseks
faktoriks kui tööprotsessiga on kiire. Näiteks üle on võimalik värvida Wood Paint Extreme 2h ja
Wood Paint Duo VX+ 12h möödudes.

Kust hankida materjalid?

     Tänu tihedale koostööle Sadolini ja Pinotex brändide tootja Akzo Nobel Baltic esindajatega on
kõik siin kirjeldatud tootevalik ja toonimine saadaval Karl Bilder esindustes. Varustame Eesti
ehitajaid nii viimistlus- kui ehitusmaterjalidega ning tarnime kõik materjalid, mida ühel ehitajal
ehitusobjektil vaja võib minna. 24-aastase kogemusega Karl Bilder, varasemalt tuntud ka kui
Värvikeskuste Grupp OÜ, ajalooliselt olulisemaiks tootegrupiks on värvid ja puidukaitsevahendid
ning nende toonimine. Koostöös Pinotexiga toimub Karl Bilder esindustes igal suvel suur suvekampaania, 

mille raames saab osta profitasemel puitfassaadide tooteid ja terrasiõli väga hea hinnaga.
Lisaks on suvi läbi nendele kampaaniatoodetele ka toonimine tasuta, mis moodustab tihtipeale
väga olulise osa hinnast.
     Karl Bilder turundusjuht Adrian Rannut on veendunud Karl Bilder meeskonna asjatundlikkuses
ja abivalmiduses: “Meie meeskond on oma teadmiste ja kogemustega ehitusalaseks ja ka
kujundusalaseks nõuandjaks, kelle poole võib julgelt pöörduda. Kliendid tunnevad end Karl Bilder
esindusi külastades mugavalt ja meie inimestega suheldes on nad alati heatujulised. Meie 

klienditeenindus teenindab igat klienti personaalselt otse teenindusletist, mis on meeldivaks üllatuseks
eriti just uutele klientidele. Karl Bilder kliendihaldurid leiavad iga kliendi soovi realiseerimiseks
parimad tooted ja lahendused, materjalid ja tööriistad ning aitavad välja valida sobiva tooni või
tuvastavad spektromeetriga kliendi poolt etteantud tooni. Klient saab kiirelt teenindatud, sest
samal ajal kui ta head kohvi joob, on vajalikud materjalid juba kauplusest teenindajate poolt kokku
kogutud ning värv ka toonitud.

Immutusvahend ja kruntvärv

Pinotex Base BPR

Immutus
lahustibaasil
alküüd
läbipaistev
ülevärvitav 24h

Wood Primer BPR

Immutus
veebaasil
akrüül/alküüd
läbipaistev
ülevärvitav 24h

Wood Paint Primer

Kruntvärv
veebaasil
akrüül/alküüd
valge
ülevärvitav 16h

Lasuursed värvid

Extreme Lasur

kuni 12 aastat 

veebaasil
akrüül/alküüd
immutus +     2 kihti värvi
poolläikiv
ülevärvitav 4h
Stay Clean mustust tõrjuv

Ultra Lasur

kuni 8 aastat
lahustibaasil
alküüd
immutus +
2 kihti värvi
poolläikiv
ülevärvitav 12h

 

 

Classic Lasur

kuni 5 aastat
veebaasil
alküüdemulsioon
immutus +
2 kihti värvi
matt
ülevärvitav 12h

 

 

Täiskatvad värvid

Wood Paint Extreme

kuni 16 aastat
veebaasil
akrüül
immutus + krunt +
2 kihti värvi
poolmatt
ülevärvitav 2h pärast
Stay Clean mustust tõrjuv

Wood Paint Duo VX+

kuni 12 aastat
veebaasil
alküüd/akrüül
immutus +
2 kihti värvi
poolläikiv
ülevärvitav 12h pärast

 

 

 

Wood Paint Aqua

kuni 10 aastat
veebaasil
akrüül
immutus + krunt +
2 kihti värvi
poolmatt
ülevärvitav 4h pärast

 

 

Mida on oluline teada puidu töötlemisel?

     Kõikidel tööetappidel peab puit olema kuiv (niiskussisaldusega alla 18%). Aluspind peab
olema puhas mustusest, orgaanikast ja lahtistest osadest. Eelnevalt vajadusel teostada Wood &
Terrace Cleaneriga värskendav pesu. Nõutud töö tegemise temperatuur on +10 kuni +25 kraadi,
ideaalne värvimise temperatuur on +18 kraadi. Suhteline õhuniiskus peab olema madalam kui
80%. Vältida värvimist külma, niiske ja tuulise ilmaga, aga ka otsese päikese käes. Otsene päike
ja kõrge temperatuur ei lase värvil normaalses tempos ja järjekorras kuivada. Sellega tekib
värskele värvikihile pindmine kelme ehk värv kuivab pinna pealt kinni ära ja ei lase alumistes
kihtides värvil ära kuivada. Selle tulemusena muutub kogu värvipind pehmeks ja nätskeks, mis
hiljem tekitab värvimulle ja lohukesi või halvemal juhul hakkab värv kooruma.
     Väga oluline on värvikoguse arvutamisel pöörata tähelepanu värvikulule olenevalt aluspinnast. 

Peensaetud puidu pind on kare ja temasse imendub rohkem värvi kui näiteks hööveldatud
puitu.
     Kui puit värvitakse enne paigaldamist, on soovitatav kõik küljed katta ühe värvikihiga, eriti
oluline on hoolikalt katta värviga laudiste otsad, mis võtavad piki kiudu palju niiskust sisse.
Viimane värvikiht tuleb teha juba paigaldatud puidule, et katta võimalikud kahjustused, mis puit
paigalduse käigus on saanud ja vuugid, mis puidu mängides tekkinud on.
     Kuivamisajad erinevad vastavalt tootele. Toote valimisel võib kuivamisaeg saada oluliseks
faktoriks kui tööprotsessiga on kiire. Näiteks üle on võimalik värvida Wood Paint Extreme 2h ja
Wood Paint Duo VX+ 12h möödudes.

Kust hankida materjalid?

     Tänu tihedale koostööle Sadolini ja Pinotex brändide tootja Akzo Nobel Baltic esindajatega on
kõik siin kirjeldatud tootevalik ja toonimine saadaval Karl Bilder esindustes. Varustame Eesti
ehitajaid nii viimistlus- kui ehitusmaterjalidega ning tarnime kõik materjalid, mida ühel ehitajal
ehitusobjektil vaja võib minna. 24-aastase kogemusega Karl Bilder, varasemalt tuntud ka kui
Värvikeskuste Grupp OÜ, ajalooliselt olulisemaiks tootegrupiks on värvid ja puidukaitsevahendid
ning nende toonimine. Koostöös Pinotexiga toimub Karl Bilder esindustes igal suvel suur suvekampaania,  mille raames saab osta profitasemel puitfassaadide tooteid ja terrasiõli väga hea hinnaga. Lisaks on suvi läbi nendele kampaaniatoodetele ka toonimine tasuta, mis moodustab tihtipeale väga olulise osa hinnast.
     Karl Bilder turundusjuht Adrian Rannut on veendunud Karl Bilder meeskonna asjatundlikkuses
ja abivalmiduses: “Meie meeskond on oma teadmiste ja kogemustega ehitusalaseks ja ka
kujundusalaseks nõuandjaks, kelle poole võib julgelt pöörduda. Kliendid tunnevad end Karl Bilder
esindusi külastades mugavalt ja meie inimestega suheldes on nad alati heatujulised. Meie 

klienditeenindus teenindab igat klienti personaalselt otse teenindusletist, mis on meeldivaks üllatuseks
eriti just uutele klientidele. Karl Bilder kliendihaldurid leiavad iga kliendi soovi realiseerimiseks parimad tooted ja lahendused, materjalid ja tööriistad ning aitavad välja valida sobiva tooni või tuvastavad spektromeetriga kliendi poolt etteantud tooni. Klient saab kiirelt teenindatud, sest samal ajal kui ta head kohvi joob, on vajalikud materjalid juba kauplusest teenindajate poolt kokku kogutud ning värv ka toonitud.

Tüüpilised probleemid puiduga!

Probleem: Värv koorub maha ja puit on tõmbunud halliks ja lõhenenud.
Põhjus: Puudub immutus ja krunt. Hilinetud hooldusvärvimisega.
Lahendus: Höövelpuidul on
kruntvärv akrüülvärviga värvides väga oluline. Vahetada tuleb välja kogu kahjustatud puit.
Kahjustamata laudiselt kogu värv eemaldada, teha biopesu, immutada, kruntida ning katta 2
kihi pealisvärviga.

Probleem: Värv hakkab kooruma
Põhjus: Puudub krunt
Lahendus: Probleemide ilmnemisel tuleb kogu lahtine värv eemaldada, pind hooldusvahendiga
pesta, kruntvärviga katta kui kasutada akrüülvärvi ning siis katta soovitud 2 kihi pealisvärviga.

Probleem: Puitpinnal on värvimata ala
Põhjus: Värvimise ajal oli põõsas ees.
Lahendus: Planeerides jäta ruumi taimestiku ja aia vahele. Planeeri värvimistööde aeg kevadesse esimeste soojade ilmadega enne kui taimestik lehte läheb. Vajadusel eemalda aia küljest taimestik, vaheta pehkinud lauad, immuta, krundi ja värvi.

Küsi julgelt nõu ja materjalidele pakkumist asjatundjatelt!
Projektijuht@karlbilder.ee

     Terrass on nagu lemmikloom – kui on plaanis ta soetada, siis tuleb arvestada, et temaga tuleb regulaarselt tegeleda kuni ta eluea lõpuni. Korralikult hooldatud terrassi eluiga võib olla 30 aastat. Parem 30 aasta jooksul terrass iga aasta või paari tagant ära õlitada, kui ta 5-6 aasta pärast välja vahetada.

Terrassilaud peab olema immutatud ja enne kordusõlitamist tuleb terrassi hooldusvahendiga pesta

     Uue terrassi puhul, mis pole termotöödeldud ega eelimmutatud puidust, tuleb alustada materjali immutamisest. Selleks tuleb valida lahusti baasil immuti Pinotex Base BPR. Uut eelimmutatud puitmaterjali ei saa esimesel kasutusaastal õlitada, kuna puitpind on immutist juba küllastunud. Sellisel juhul tuleks lasta materjalil üks hooaeg ilmastiku käes olla, mil päike immutit pooris n.ö. vähemaks sööb. Aasta pärast tuleks terrassiga toimida nagu tavalise värskendamist vajava terrassiga. Varem õlitatud ja värskendamist vajava terrassi puhul tuleb alustada terrassi pesust. Selleks on soovituslik kasutada spetsiaalset puitpindade pesuvahendit Pinotex Terrace & Wood Cleanerit. See eemaldab efektiivselt mustuse ja pleegitab tumeda ning luitunud pinna heledamaks. Tänu pleegitavale omadusele ei muutu terrass iga õlitamise tsükli järel üha tumedamaks vaid säilitab värskema mulje läbi paljude aastate. Cleaner ei sobi aga kõva- või väärispuidust, samuti termotöödeldud puidust pindadele. Terrace & Wood Cleanerit tasub kindlasti kasutada uue vaigurikka puitmaterjali puhul (lehis, seeder vm), et avada poorid õli parema imavuse saavutamiseks.

Kuidas ja millal on vaja terrassi õlitada?

     Enne uue puitlaudise ja terrassilaudade paigaldamist tuleb need kõikidelt külgedelt immutada. Seejärel on soovitav need katta vähemalt ühe kihi õliga ka tagantpoolt. Kindlasti ei tohiks unustada, et laua otsad peavad olema korralikult immutatud ja õlitatud. Selleks, et teha kindlaks, kas terrassipuit vajab uuesti
õlitamist tuleb vaadata, kas puidu poorid on õlist küllastunud või avatud. Selleks tuleb pritsida sõrme otstega käidavamale alale vett ja jälgida kas veetilgad jäävad pinnale või imbuvad puitu. Viimane on kindel märk, et on aeg õlitamine ette võtta. Õlitada tuleb pinda pintsli või spetsiaalse švamm-tallaga (saadaval Karl Bilderi esindustes). Õli tuleb kanda kiht haaval pinnale kuni selle küllastumiseni. Kõik liigne imbumata õli tuleb lapiga 15 minutit pärast pinnalekandmist eemaldada või tõmmata pinnale jäänud õli laiali kuivanud aladele. Pinnale jäetud õli kuivab naksuvaks kelmeks, mida saab hiljem eemaldada vaid mehaaniliselt või lahustiga ning lisaks ebameeldivale lisatööle tekib sellega ka oht terrassipuitu kahjustada.
     Kui õlitamist õigeaegselt mitte teha, tungib vesi puitpinda ja seal külmudes tekitab see praod, mis hakkavad koguma mustust. Praod puitpinnas on kui avatud uks bioloogilistele protsessidele ja puidu lagunemisele. Teine oluline faktor on UV-kiirgus, mis hävitab puitmaterjali ligniini, mis on puu rakukoe üks alusmaterjale. Kui puit on juba pinnal pehme ja praguline, siis ei ole seda enam võimalik õliga küllastada ja selle eluiga terrassina on lõppemas. Uut terrassi ehitades tasub juba mõelda esimesest hetkest alates selle eluea pikendamisele läbi regulaarse hooldamise.

Kasuta UV-filtriga terrassiõli, mis kestab kauem

     Traditsiooniliste, alküüdi ja linaõli baasil õlide kasutamisel soovitatakse terrassi töödelda iga 1-2 aasta tagant. Pinotex Solar Terrace & Wood Oil kestab aga kuni poole kauem, pidades vastu kuni 3 aastat. Täpsem vastupidavus sõltub ekspluatatsiooni intensiivsusest (välisjalanõudega pinnale liiva kandes, toimub talla
all pinna lihvimine), avatusest päikesele (lõunapoolne külg kulub alati kiiremini) ja tootest, mida on õlitamiseks kasutatud. Tänu Pinotex Solar Terrace & Wood Oilis sisalduvatele hallituse levikut takistavatele toimeainetele ning UV-kiirguse mõju pärssivale UV-filtrile, pikeneb periood hooldusõlituste vahel tunduvalt.
Samuti aitab õli kestvusele kaasa sellesse lisatud vaha, mis suurendab veelgi õlitatud pinna vee ja mustuse hülgavust.

     Tänu tihedale koostööle Sadolini ja Pinotex brändide tootja Akzo Nobel Baltic esindajatega on kõik siin kirjeldatud tootevalik ja toonimine saadaval Karl Bilder esindustes. Varustame Eesti ehitajaid nii viimistlus- kui ehitusmaterjalidega ning tarnime kõik materjalid, mida ühel ehitajal ehitusobjektil vaja võib minna. 24 aastase kogemusega Karl Bilder, varasemalt tuntud ka kui Värvikeskuste Grupp OÜ, ajalooliselt olulisemaks tootegrupiks on värvid ja puidukaitsevahendid ning nende toonimine. Koostöös Pinotexiga toimub Karl Bilder esindustes igal suvel suur suvekampaania, mille raames saab osta profitasemel puitfassaadide tooteid ja terrassiõli väga hea hinnaga. Lisaks on suvi läbi nendele kampaaniatoodetele ka toonimine tasuta, mis moodustab tihtipeale väga olulise osa hinnast.