Kauakestev puitfassaad – millega puitu kaitsta ja värvida?

Eesti eelistatuimast ehitusmaterjalist ehk puidust valmistatakse mitmed erinevad maja osad: puitmaja karkass, puitfassaad, terrass, puitaed, aiamööbel jm. Maja koos oma kõigi vertikaalsete ja horisontaalsete puitpindadega vajab kaitset niiskuse, päikese, tuule ja erinevate seenhaiguste, eelkõige mädanike eest, et tagada puitpindade pikk eluiga ja värske ilme pikkadeks aastateks. Anname nõu, kuidas ja millega puitpinda kaitsta ja viimistleda ning seletame lahti, millist Pinotex toodet ja millal kasutada. Enne pintsli haaramist peab vaatama lähteolukorda ja tegema selgeks eesmärgi. Kas on vaja katta uut, värskendada vana või parandada kahjustada saanud puitpinda. Materjal ja selle seisukord määravad, mida on mõistlik teha ja milliseid tooteid kasutada.

Immutusvahend ja kruntvärv - kaks toodet, mida sageli segi aetakse või teadlikult eiratakse

Lõppviimistluseks kasutatavast tootest sõltuvalt tuleb kasutada uue puidu eeltöötlemiseks kahte erineva otstarbega vahendit, mida sageli segi aetakse või teadlikult eiratakse – immutusvahend ja kruntvärv. Akrüülvärvide puhul on vaja kasutada mõlemat, aga alküüd-sideainega tipptoodete puhul piisab tihtipeale ainult eelnevalt puidu immutamisest.

Kui pinna viimistluskiht kaitseb puitu ilmastikumõjude eest, siis vähem oluline pole puitu kaitsta ka sügavuti. Iga viimistlemata puitmaterjal tuleb välitingimustes kaitsta puiduimmutusvahendiga, mis imendudes sügavale puitu viib bioaktiivsed toimeained ka puidu sügavamatesse kihtidesse. Immutus aitab ennetada ja takistada puidu seenhaiguste (puidusine, mädanik) ja kahjurite levikut puidus. Kui puidu viimistletud pinnale tekivad hallitustäpid või seenhaiguste ilmingud on see märgiks, et puit pole eelnevalt korralikult immutatud. Tõhusateks immutusvahenditeks värvi alla soovitatakse kasutada värvitut ehk läbipaistvat traditsioonilist lahustibaasil immutusvahendit Pinotex Base BPR, mis imbub sügavale puidu kihtidesse. Kaasaegse tehnoloogia abil on saavutatud ka veepõhine alküüd-sideainel toimiv Pinotex Wood Primer BPR, mis imbub sügavale puidu sisse, omamata seejuures ebameeldivat lahusti lõhna.

Vesialuselised akrüül sideainega puitfassaadivärvid vajavad lisaks immutamisele ka puitpinna eelnevat kruntimist. Peensaetud puidu puhul võib kaaluda kruntimise vahele jätmist, sest karvasel saetud pinnal nakkub värv paremini. Samas tuleb ka arvestada, et krunditud pinnal on pealisvärvi kulu väiksem ja kruntvärvi lisandumisega on ka värvikile paksem ja kaitse pikemaajalisem. Kui olete näinud puidu peal kooruvat värvi, siis see viitab kruntvärvi puudumisele pealisvärvi kihi all. Oluline on ka teada, et kruntvärv ei asenda puidu immutamist, sest ei tungi nii sügavale kui immutusvahend. Krunt võib küll omada samuti puidukaitse toimeaineid, kuid selle peamine eesmärk on tekitada tugev nake pealisvärvile. Kruntvärv Pinotex Wood Paint Primer tekitab puidu ja värvi vahele tugeva nakke, mis tugevdab värvikihti. Kruntvärv tekitab kui silla lõppviimistluse ja puidu vahele. Kruntvärvi alküüd-sideaine imbub puitu tagades samal ajal tugeva nakke ka pealisvärvile. Tänu lisandunud värvikihile, tagab see ka parema vastupidavuse UV-kiirguse toimele. Tooted, mis Pinotexi sarjast vajavad nii immutit kui ka kruntvärvi on Pinotex Wood Paint Extreme ja Pinotex Wood Paint Aqua.

Kas lasuurne või täiskattev värv?

Uue immutatud puidu värvimisel tuleb langetada valik – kas katta pind lasuurse ehk poolläbipaistva puidukaitsevahendiga, mille puhul jääb näha puidu loomulik ilu või katta puitpind täiskatva värviga, milles puidu tekstuur ega puidu ebaühtlused näha ei jää. Lasuurseks puiduviimistluseks soovitame kasutada veepõhist Pinotex Extreme Lasur või lahustipõhist Pinotex Ultra Lasur puidukaitsevahendit. Nende toodetega tekib höövelpuidule läikega ja pikaajalise kaitsega kiht. Pinotex Classic Lasur seevastu jätab mati toonitud pinna, mis sobib väga hästi peensaetud puidu katmiseks.

Kui puitpind on varasemalt juba lasuurse puidukaitsevahendiga korra töödeldud ning vajab uuendamist, siis on valikuteks jätkata lasuuriga või katta pind täiskatva värviga. Lasuurse pinna üle katmisel on ülioluline aluspinna seisukord. Kuna lasuuri kiht on läbipaistev, siis kõik pinna erinevused ja parandused jäävad läbi kumama. Lasuuriga jätkamiseks, tuleb uue kihi kandmine teostada juba enne, kui probleemid pinnakihtidel ilmnema hakkavad. Probleemide ilmnemisel on lihtsamaks variandiks lahtine värv eemaldada, pind puhastada ja täiskatva värviga pind ülevärvida.

Täiskatvad värvid ei jäta näha puusüüd, kuid võivad olenevalt tootest kesta kauem kui lasuursed puidukaitsevahendid. Pinotex Wood Paint Duo VX+ ei vaja kruntvärvi ja selle puhul piisab ainult immutamisest. Tänu oma hübriidsele alküüd-akrüül sideainele saavutab ta ise suurepärase nakke aluspinnaga ilma kruntvärvi abita. See lahendus aitab kokku hoida aega ja raha ning kestab kuni 12 aastat. Tootel on lahustibaasil toodetega võrreldav hea tugevus ja samas veebaasil värvi elastsus ning puudub lahusti lõhn. Pinotex Wood Paint Duo VX+ toote koostises on kuni 10 korda vähem lenduvaid orgaanilisi ühendeid. Varem lahustibaasil värvitud pinna saab üle värvida Pinotex Wood Paint Duo VX+ värviga ja vesialuseliseid värvipindasid saab üle värvida kõikide Pinotex täiskatvate värvidega. Pinotex Wood Paint Extreme nõuab puhta aluspinna puhul küll nii immutit ja kruntvärvi, kuid tagab selle eest kuni 16 aastat kestva isepuhastuva kaitsekihi – selle tagab tootes kasutatav Stay Clean tehnoloogia.

Stay Clean - mustust tõrjuv värvitehnoloogia

Mitmetest puitpinna viimistlemise ja toodete uuringutest on üheselt selgunud, et nii Baltikumis kui ka Euroopas on lõpptarbija jaoks kõige olulisem faktor toote vastupidavus. Pinotexi sarjas on kahel tootel märgistus Stay Clean. Need on Pinotex Wood Paint Extreme ja Pinotex Extreme Lasur. Mõlemad tooted sisaldavad kolloidset ränioksiidi, millest tulenevalt rikastub värvipind räni osakestega, mis omakorda parandavad pinna puhastumist mustusest vihmavee kaasabil. Puhas pind ei võimalda õhus levival mustusel värvikile külge kinnituda, pikendades sellega pinna vastupidavust. Kindlasti tuleb tooteid selle efekti saavutamiseks kasutada süsteemselt terviklahendusena – värvi puhul tagab immutus + krunt + 2 kihti värvi kuni 16-aastase kaitse ja lasuuri puhul tagab immutus + 2 kihti puidukaitsevahendit kaitse kuni 12-aastaks.