REACH-määrus

Alates 24. augustist 2023. aastast peavad kõik isikud, kes kasutavad professionaalsel ning tööstuslikul eesmärgil polüuretaanvahte, liime ja hermeetikuid, milles monomeerse diisotsüanaadi kogukontsentratsioon on üle 0,1%, läbima diisotsüanaatide ohutu kasutamise alase koolituse.   Koolitus on kohustuslik nii vastavatele töötajatele kui ka nende juhtidele, kes peavad läbima sama koolitusmooduli nagu töötajad, kelle eest nad vastutavad.   Meie …

REACH-määrus Read More »