Vundamendi hüdroisolatsioon – masinaga või käsitsi?

 

Miks on vajalik hüdroisolatsioon?

Hoonete ehitamisel tuleb arvestada, et suur osa konstruktsioonist hakkab paiknema maapinnaga kokkupuutes. Sõltuvalt asukohast peavad maa sees olevad konstruktsioonid vastu pidama sademetest ja pinnases oleva veesurvest tingitud mõjudele – niiskus võib lõhkuda hoone konstruktsiooni ning vähendab selles hoones elevate inimeste heaolu. Usaldusväärse vettpidava vuukideta hüdroisolatsiooni saavutamine ei ole ülearu keeruline ja aeganõudev tegevus, selleks tuleb lihtsalt valida õiged materjalid ja vahendid.

 

Milliseid materjale kasutada?

Hüdrosiolatsiooni tegemiseks vajalike materjalide valimine võib olla teinekord üsna keerukas, sest pakutakse väga erinevaid lahendusi. Vettpidava vundamendi hüdroisolatsiooni ehitamise oluliseks lähtepunktiks on vundamendikonstruktsiooni veekoormuse kindlaksmääramine. Arvestusliku veekoormuse järgi saab valida sobiva hüdroisoleeriva materjali ning sellele vajaliku kihipaksuse. Saadaval on mitmed erinevad materjali tüübid ning metoodikad, alates pinnale kuumutatavast SBS rullmaterjalist kuni erinevate võõbatavate või masinaga pihustatavate bituumenmastiksiteni. Paigalduse lihtsusest, ohutusest ja tulemuslikkusest lähtudes tasub alati eelistada mastikseid, mis tagavad õmblusteta veetõkkekihi terve vundamendi ulatuses ning kindlustavad erinevate läbiviikude veepidavuse. Mastiksite valikul tuleb arvestada vundamendi asukohta, sügavust, pindala, mille alusel saab eelnevalt valida paigaldusmeetodi. Bituumenmastiksid on kasutatavad mistahes mineraalsetel aluspindadel. nt. betoon, Fibo plokk, gaasbetoonplokk, tellis, tsementkrohv, paekivi jne. Samuti saab nendega erinevaid bituumen aluspindu renoveerida.

 

Pinna ettevalmistused

Enne hüdroisolatsiooni pealekandmist peab kontrollima vundamendi konstruktsiooni üldist seisukorda. Vanade ehitiste renoveerimisel tuleb eemaldada lahtised ja pudedad segukihid kuni tugeva aluspinnani. Aluspind peab olema puhas, tugev ning tolmuvaba. Seega tuleb eelnevalt naket halvendavad ained eemaldada, nt tsemendipiim, õli, segu jäägid. Õhu-, segu- ja pinnatemperatuur peab olema vahemikus +1°C kuni +35°C, pind ei tohi olla märg (võib olla kergelt niiske) ega jäätunud. Kuna weber.tec mastiksid on väga heade pragude sildamise võimetega siis väiksemad praod või vuugivahed , mis ei oma konstruktiivselt tähendust võib jätta tähelepanuta. Praod, mis ületavad 5 mm tuleb eelnevalt täita või tasandada kasutades tihendussegu weber.tec 933 või polümeerset tsementkrohvi weber.vetonit 137. Tugeva nakke saavutamiseks hüdroisolatsiooni ja aluspinna vahel tuleb esmalt pinnale kanda nakkekiht. Nakkekihi tegemiseks kaetakse ettevalmistatud aluspind bituumen emulsiooniga weber.tec 901, mida tuleb lahjendada veega käsitsi paigaldamisel 1:10, pihustiga peale kandmisel 1:15-le.

 

Kruntimiseks kasuta weber.tec 901

Enne hüdroisolatsiooni aluspinnale pihustamist või käsitsi kandmist tuleb see kruntida, et tagada hüdroisolatsioonikihi nakkuvus. Nakkekrundina kasutatakse universaalset lahustivaba bituumenemulsiooni weber.tec 901 lahust, mis on nii masinaga pihustatav kui ka rulli või harjaga pealekantav materjal. Pihustiga pealekandmisel on weber.tec 901 ja vee suhe 1:15, käsitsi pealekandmisel 1:10-le, mis tähendab, et kulu on kõigest 15-30 ml/m2. Kuna weber.tec 901 näol on tegemist väga kõrge bituumeni kontsentratsiooniga emulsiooniga saab seda lahjendatuna kasutada nii krundina kui ka lahjendamata kujul iseseisva isoleeriva ning vee eest kaitsva kihina erinevatel stabiilsetel pindadel. Lisaks on võimalik kasutada krundina seda ka katustel rullmaterjali alla. Toode weber.tec 901 on lahustivaba, vastupidav happelistele ja aluselistele ainetele ja kõrge vastupidavus leelissoolade toimele.

 

Paisuvuugid ja läbiviigud tuleb isoleerida

Pärast nakkekrundi kuivamist tuleb kõik konstruktsiooni paisumisvuugid allpool maapinda isoleerida hüdroisolatsioonilindiga weber.tec Superflex B240. Paigaldamiseks kasutada bituumenmastiksit, mis tuleks kanda paisumisvuugi mõlemale servale ning selle sisse suruda lint. Seejärel katta lint pealtpoolt järjekordselt bituumenmastiksiga. Samuti tuleb tasandada ja siluda kõik sise- ja välisnurgad ning torustiku läbiviigukohad. Torude läbiviigukohtades on soovitatav hüdrostaatilist rõhku avaldava vee kaitseks hüdroisolatsiooni ehitamisel kasutada lamineeritud mansetiga valmiselemente, mis tagavad nurkade kvaliteetse ja lihtsamalt paigaldatava isolatsiooni.

 

Mis on bituumenmastiks ja kuidas seda kasutada?

Bituumenmastiksite (webertec Superfelx 10 ja webertec Superfelx 100S) näol on tegemist 2-komponentsete materjalidega, mis tähendab, et ennem nende kasutamist tuleb pakendis olev pulbriline komponent lisada vedelale komponendile ning segada see elektritrelliga kuni homogeense ja tükke mittesisaldava segu saamiseni. Vedeliku ja pulbri vahekorda korrigeeritakse vastavalt vajadusele. Väiksemate koguste valmistamisel tuleb jälgida pakendil antud juhiseid komponentide vahekorra osas. Valmis segatud materjal tuleb ära kasutada 1 kuni 2 tunni jooksul, vastasel juhul see tahkub ja muutub kasutuskõlbmatuks. Antud tooted on lahustivabad ning seega ei kõrveta ka EPS ja XPS plaate. Seega on võimalik seda kasutada ka juba soojustatud vundamendiseinte hüdroisoleerimiseks.

 

Käsitsi paigaldatav hüdroisolatsioon weber.tec Superflex 10

Väiksemate pindade puhul ning samuti kui pihustamise teel paigaldamine pole soovitav või võimalik tuleb kasutada bituumenmastiksit weber.tec Superflex 10, milles sisalduvad polüstürooli graanulid aitavad hoida vajalikku kihipaksust paigaldamisel. Käsitsi paigaldamisel kasutades weber.tec Superflex 10 tuleks alustada nakkekihi paigaldamisest krohvimise meetodil (kihipaksus mitte üle 1 mm). Selleks tuleb siluriga suruda tugevasti bituumenmassi vastu aluspinda, et täita poorid täielikult ja tagada 100% nakkumine aluspinnaga järgnevatele kihtidele. Teise kihiga saavutatakse nõutav hüdroisolatsioonikihi paksus (3-4 mm).

 

Masinaga paigaldatav hüdroisolatsioon weber.tec Superflex 100S

Kõige kiiremaks ja lihtsamaks paigaldamise võimaluseks suuremate pindade ning ka kitsama paigaldusruumi korral, on pihustatav materjal, mis tagab väga ühtlase kihi ning äärmiselt kiire teostuse. Selleks sobib bituumenmastiks webertec Superflex 100S, mis on väga elastne, hea nakkuvuse ning pragude sildamise võimega 2-komponentne materjal. See on vastupidav vananemisele ja vees ning pinnases leiduvate agressiivsete ainete poolt tekitatavatele kahjustustele ning lisaks on see ka radooni takistavaks materjaliks. Toode on spetsiaalselt pihustamiseks sobilik, sest on vedelam ning kihipaksus saab olla ka õhem, kaotamata seejuures oma elastsust. Suuremate pindade puhul saab bituumenmastiksit aluspinnale pihustada võimsa pumbaga nagu Wagner PlastCoat 1030E, mis üllatab oma võimsuse, lihtsa kasutatavuse ja puhastusega. Superflex 100S ei tekita ummistusi seadmes ega voolikutes, kuid peale kasutamist on vaja veega seade ja selle voolikud läbi pesta.

 

Mida tuleb teha hüdrostaatilise rõhuga põhjavee või liigniiskuse korral?

Esimene hüdroisolatsioonikiht paksusega kuni 3 mm tagab konstruktsiooni kaitse pinnaseniiskuse, aga mitte hüdrostaatilist rõhku tekitavates konstruktsioonides. Vundamendile hüdrostaatilist rõhku avaldava põhjavee või pinnasesse koguneva vee eest kaitsva hüdroisolatsiooni ehitamisel tuleb esimesele värskele weber.tec Superflex 10 või Superflex 100S kihile paigaldada armeerimiskangas weber 397 ning pärast esimese kihi kuivamist (tavatingimustes 24 tundi) kanda armeeritud kihile veel peale, 2-3 mm paksune hüdroisolatsioonikiht. Vastavalt aluspinna eripärale ning pinnasevee survele. Leeliskindlat klaasfiibervõrku kasutatakse nurkades ja servades ning survelise vee korral terves ulatuses (võrk paigaldatakse kahe kihi vahele). Samuti tuleb veelkord tasandada ja siluda kõik sise- ja välisnurgad ning torustiku läbiviigukohad. Torude läbiviigukohtades on soovitatav hüdrostaatilist rõhku avaldava vee kaitseks hüdroisolatsiooni ehitamisel kasutada lamineeritud mansetiga valmiselemente, mis tagavad nurkade kvaliteetse isolatsiooni.

 

Hüdroisolatsioonikihile saab otse paigaldada soojustusplaadid

Kuna bituumenmastiksid (Superflex 10 ja Superfelx 100S) ei sisalda lahusteid ja omavad väga häid liimimisomadusi saab neid kasutada ka soojustusmaterjali liimimiseks. Selleks kantakse soojustusplaadi tagumisele küljele mastiks ning seejärel surutakse plaat paika. Niiviisi talitades hoitakse kokku aega ning pole vaja teha kulutusi eraldi spetsiaalsetele liimidele ja tüüblitele. 

 

weber.tec 901 weber.tec Superflex 10 weber.tec Superflex 100S
Krunt vundamendile ja katusele
Hüdroisolatsioon
Hüdroisolatsioon
Pealekandmine:
Käsitsi või masinaga
Käsitsi
Masinaga
Kihi paksus:
Õhuke
min. 3mm (2 kihti)
min. 3mm (1 kiht)
Kulu:
0,015-0,030 l/m2
3,5-4,5 l/m2
3,5-4,7 l/m2
Kasutustemperatuur:
+4 °C...+35 °C
+1 °C...+35 °C
+1 °C...+35 °C
Kuivamisjärgne jääk:
u. 60%
> 90%
> 85%
Eriomadus:
Sobilik ka ilma lahjendamata
eraldiseisvalt isolatsiooniks ning
krundina katusel rullmaterjali alla.
Sisaldab vahtpolüstürooli graanuleid,
mis aitavad hoida min. kihipaksust
Ei tekita ummistusi pihustusseadmetele